RODO - Klauzula Informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Spółka z o. o., ul. Bierzewicka 14a, 09-500 Gostynin – reprezentowane przez Prezesa Zarządu Konrada Wilkanowicza (zwane dalej MTBS).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: ASYSTA sp. z o. o. z siedzibą 87-800 Włocławek, ul. Płocka 169, (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
3. Celem i podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
a. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do prawidłowej realizacji łączącej nas umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dotyczy to na przykład przeprowadzenia postępowania ofertowego / konkursowego / przetargowego;
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe;
c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych;
d. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje).
4. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia postępowania ofertowego i/lub zawarcia i wykonania umowy.
5. Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania bez wpływu na zgodność sprawę przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są współpracujące z nami firmy (w tym informatyczne, kurierskie itp.), z którymi zawarliśmy stosowne umowy powierzenia, a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy, organy ścigania.
9. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.