• 01 mtbs
  • 02 mtbs
  • 03 mtbs
  • 04 mtbs

 

Struktura organizacyjna

 

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie sp. z o.o. jest jednostką nie posiadającą filii oddziałów lub wydzielonych odrębnie mniejszych jednostek .

Stosownie do postanowień przepisów prawa handlowego organami spółki są :

 

  1. Zgromadzenie Wspólników

  2. Rada Nadzorcza

  3. Zarząd

 

Celem sprawnego działania zostały wyodrębnione trzy działy funkcjonalne to jest Zarząd , Administracja domów mieszkalnych i Dział finansowo-księgowy.

Przedmiotem działalności Zarządu jest kierowanie jednostką i sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem całej spółki a także reprezentowanie spółki na zewnątrz wobec kontrahentów i innych podmiotów.

Administracja Domów Mieszkalnych zajmuje się obsługą najemców lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu.

Do jej zadań należy zawieranie i rozwiązywanie umów, bieżąca obsługa lokatorów zamieszkujących zasoby jednostki i zasoby powierzone do administrowania na podstawie umów cywilno-prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych.

 

Dział finansowo-księgowy zajmuje się obsługą finansową i rachunkową spółki . Do zadań tego działu należy:

 

  1. prowadzenie ewidencji rozliczeń z najemcami ,

  2. pobieranie i ściąganie należności w stosunku do lokali stanowiących własność spółki w zakresie określonym przez umowę z Gminą Miasta Gostynina w odniesieniu do należności czynszowych związanych z lokalami komunalnymi,

  3. prowadzenie ewidencji rozliczeń należności związanych z lokalami wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych, a także obsługa gotówkowych płatności pieniężnych i prowadzenie kasy, obsługa płatności bezgotówkowych , prowadzenie ewidencji księgowo-rachunkowej stosownie do wymagań prawa bilansowego i postanowień prawa podatkowego i innych przepisów .

 

 

 

 
 drukuj

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Gostynin
Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2008-12-03
Informacja zaktualizowana przez: Administrator
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-03