• 01 mtbs
  • 02 mtbs
  • 03 mtbs
  • 04 mtbs

  Przedmiot działania

 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy:

1) 45, 21, A, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy:

1) 45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

2) 70, 12, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

3) 70, 20, Z, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

4) 70, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE

5) 45, 25, B, ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM

6) 45, 31, A, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI

7) 45, 33, A, WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH

8) 45, 42, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

 

9) 45, 45, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH