• 01 mtbs
  • 02 mtbs
  • 03 mtbs
  • 04 mtbs

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. - Zarządca w imieniu Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Spółdzielczej 9 w Gostyninie informuje, że posiada do sprzedaży urządzenie do pionowego przemieszczania się osób niepełnosprawnych Typ: WN-01S/M rok budowy 2012 .

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Administracji MTBS – tel. kontaktowy 24 235 35-72 lub 24 235 24-83 .